ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคืออะไร ?

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่อย่างไม่คาดฝัน อีกทั้งอาจเกิดขึ้นโดยที่ทุกคนไม่ทันรู้ตัวเสมอ ดังนั้นการรู้จักสร้างความมั่นคง ต่อการรองรับปัญหาฉุกเฉินให้แก่ตนเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุ้มค่าควรกระทำ ซึ่ง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล นั้นถือเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยให้ผู้เอาประกันได้รับสิทธิการคุ้มครอง และความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สิน และร่างกาย ไปจนถึงชีวิต เพื่อให้คนข้างหลังสามารถดูแลทั้งตนเองและผู้ประสบอุบัติเหตุได้

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีลักษณะอย่างไร

ประกันอุบัติเหตุคือการให้บริการความคุ้มครองของบริษัทประกัน ต่อผู้ที่ซื้อประกัน โดยผลประโยชน์ของมันนั้นจะเกิดขึ้น เมื่อผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุจนได้รับการบาดเจ็บทางร่างกาย และต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาล ซึ่งรวมไปถึง การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต โดยค่าใช้จ่ายในการรักษานั้น บริษัทประกันจะเป็นผู้จ่ายให้ ไม่ว่าจะเป็น ค่ารักษา ค่าทดแทนเมื่อเกิดการสูญเสียขึ้น
ขณะที่ประกันอุบัติเหตุแบบส่วนบุคคลนั้น จะเป็นการคุ้มครองเฉพาะกับบุคคลเพียงคนเดียว ซึ่งแตกต่างจาก ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มทำสัญญากับบริษัทประกัน เพื่อให้ได้รับสิทธิความคุ้มครองแบบครอบคลุมบุคคลหลาย ๆ คน
ความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
สำหรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นจะคล้ายกับ ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ อบ. 1 กับแบบ อบ. 2 โดยทั้งสองอย่างนี้ จะมีปริมาณความคุ้มครองที่แตกต่างออกไปดังต่อไปนี้

แบบ อบ. 1

จะมีความคุ้มครองให้เลือกซื้ออยู่ด้วยกัน 4 แบบได้แก่
1.การรักษาพยาบาล
2.การทุพพลภาพแบบชั่วคราวบางส่วน
3.การทุพพลภาพแบบชั่วคราวสิ้นเชิง
4.สูญเสียอวัยวะ การสูญเสียสายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และ การเสียชีวิต

แบบ อบ. 2

มีความแตกต่างตรงที่ได้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ. 1 อีกประการ ก็คือ
-การสูญเสียการรับฟัง การสูญเสียการพูด การสูญเสียนิ้ว การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน

ขอยกเว้นในการจ่ายผลประโยชน์

สำหรับข้อยกเว้นที่ผู้เอาประกันจะไม่รับสิทธิความคุ้มครอง ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากประเด็นที่มีการบาดเจ็บโดยตั้งใจ เป็นเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงโดยสมัครใจหรือ ไม่รวมไปถึงเหตุที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามปกติเหมือนคนทั่วไปกัน ซึ่งประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้
1.ผู้เอาประกันประสบภัยในขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สารมึนเมา เช่น ยาเสพติด หรือ สุรา
2.การแท้งลูก
3.การบาดเจ็บโดยพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือ การฆ่าตัวตาย
4.เกิดจากภาวะสงคราม การปฏิบัติ หรือ การกบฎ
5.กรณีเมื่อโดนแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์ ใส่ตัว
6.ขณะขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
7.ขณะโดยสารอยู่บนเครื่องบิน ซึ่งไม่ใช่สายการบินพาณิชย์
8.เมื่อมีการเข้าร่วมการทะเลาะวิวาท อาชญากรรม หรือหลบหนีการจับกุม
9.เมื่ออยู่ในภาวะการจลาจล การนัดหยุดงาน และประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล
10.เมื่อเข้าร่วมการปราบปรามหรือปฏิบัติการทางสงคราม ในกรณีที่หากผู้เอาประกันภัยเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร
11.การสมัคเล่นหรือแข่งกีฬาที่เป็นอันตราย อาทิ การเล่นบันจี้จั๊มพ์ การดำน้ำ การเล่นสกี การแข่งรถ การแข่งเรือ หรือ การใดก็ตามที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บโดยตรง

ประกันอุบัติเหตุถือเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่คุณควรจะหันมาใส่ใจศึกษาและตัดสินใจลงทุนทำประกันติดตัวไว้ เพื่อให้มันเป็นตัวช่วยคุณในยามที่ต้องตกที่นั่งลำบากจากการประสบอุบัติเหตุ ซึ่งนำพามาสู่การบาดเจ็บและการสูญเสียปัจจัยต่าง ๆ มากมายตามมาได้

Leave a Reply