ประกันสุขภาพลูกน้อย ดีอย่างไร

ประกันสุขภาพลูกน้อย : เพราะเด็กเล็กเป็นวัยที่อ่อนแอและอ่อนไหวต่อโรคภัยได้ง่ายเป็นพิเศษ การทำประกันคุ้มครองไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรลงทุน เนื่องจากแบคทีเรียและเชื้อโรคนั้นมีอยู่ทุกที่ รวมไปถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่ทำให้เด็กป่วยได้ง่าย ขณะที่กิจกรรมของลูก ๆ ส่วนใหญ่ก็มักจะนำพาให้พวกเขาต้องป่วยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะการวิ่งเล่นตากฝน การการคลุกคลีอยู่กับสิ่งสกปรก เช่น โคลน ดิน หรือ ทราย เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าเราคงจะต้องได้เสียค่ารักษาและค่ายาบ่อย ๆ กันอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตามค่ารักษาพยาบาลในยุคปัจจุบันนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าราคานั้นไม่ใช่ถูก ๆ ยิ่งหากถ้าเป็นโรคที่รักษาได้ยากอย่าง ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก หรือ โรคมือ เท้า ปาก ก็จะยิ่งแพงไปกันใหญ่ ด้วยเหตุนี้เองประกันสำหรับเด็กจึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามที่จะทำให้ลูก ๆ ของคุณ ได้รับการรักษาที่ดีเยี่ยม รวมถึงมันยังเป็นสิ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระเงินในกระเป๋าของคุณได้มากอีกด้วย

ประกันสุขภาพลูกน้อย

ข้อดีของการทำประกันสุขภาพให้แก่ ลูกน้อย

โอกาสด้านการหายจากโรคที่มีมากกว่า

ปกติแล้วสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำประกัน มักจะใช้วิธีการซื้อยาให้ลูกทานเองหรือใช้สิทธิ์บัตรทอง
ซึ่งเป็นวิธีการลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาของการรักษาขั้นเบื้องต้น แต่วิธีเหล่านี้มันอาจจะทำให้เด็กหายช้าหรือไม่หายขาด และอาจจะไม่ตรงกับวิธีการรักษาที่ถูกต้องเลยก็ได้ ขณะเดียวกันการทำประกันไว้จะทำให้ลูกสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีขั้นตอนถูกต้องกว่า ด้วยมาตรฐานของโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงซึ่งคุณสามารถเลือกได้เองอย่างเต็มที่

ได้รับความคุ้มครองทุกโรคร้าย

การทำประกันสำหรับผู้ใหญ่ บริษัทประกันมักจะมีการตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วยของลูกค้าก่อนเสมอ ซึ่งถ้าหากผู้ต้องการจะเอาประกันนั้นมีประวัติการเจ็บป่วยหรือปัญหาทางด้านสุขภาพที่เยอะ ก็จะทำให้บริษัทผู้ให้ประกันมีการเพิ่มดอกเบี้ย หรือยกเว้นการคุ้มครองในบางโรคแทน สวนทางกับการทําประกันสุขภาพให้เด็กที่ไม่มีประวัติการป่วยอะไรมาก ผู้ปกครองจึงสามารถมั่นใจได้ว่าลูกของตนจะได้รับการคุ้มครองโรคร้ายได้มากกว่า

ประกันสุขภาพลูกน้อย ที่น่าสนใจ

1. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย

จุดเด่น

– สมัคได้ตั้งแต่เด็กที่มีอายุ 1 เดือน 1 วันถึง 10 ปี ( สามารถต่อได้ถึงอายุ 84 ปี )
– วงเงินความคุ้มครองสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี และจะปรับเพิ่มให้เป็นจำนวน 2 ล้านบาท เมื่อเด็กมีอายุถึง 11 ปี ขึ้นไป
– ค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร ห้องผู้ป่วยหนัก ICU สูงสุด 6,000 บาทต่อวัน
– ค่ายากลับบ้าน 1,500 บาท ( ต้องไม่เกิน 7 วัน ต่อการเข้ารักษา 1 ครั้ง )

2.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป iKid

จุดเด่น

– สมัครับประกันภัยได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 15 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ถึงอายุ 21 ปี
– คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 6,000,000 ต่อปี
– คุ้มครองการสูญเสียชีวิตทุกกรณี ตามจำนวนเงินที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก โดยมีขั้นต่ำที่ 1,000,000 บาท
– จ่ายเงินคืนประจำปี ตั้งแต่สิ้นปีที่ 2 จนครบสัญญา และครบกำหนดสัญญาเมื่ออายุครบ 90 ปี รับเงินคืนแบบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบกำหนดสัญญา

3.ประกันสินมั่นคง ประกันสุขภาพเด็ก ( Super Kids )

จุดเด่น

– สมัคได้ตั้งแต่อายุ 1-14 ปี
– ความคุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุด จำนวน 50,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษา 1 ครั้ง
– ความคุ้มครองผู้ป่วยนอกสูงสุด จำนวน 1,000 ต่อการเข้าพักรักษา 1 ครั้ง
– การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ( IPD ) ซึ่งป่วยเฉพาะโรค จะได้รับความคุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุด 100,000 บาทต่อปี
– การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล ( OPD ) ซึ่งป่วยเฉพาะโรค จะได้รับความคุ้มครองผู้ป่วยนอกสูงสุด 10,000 บาทต่อปี